OVER ONS
* Wij zijn een groep vrijwilligers uit de directe omgeving, die super gemotiveerd en enthousiast zijn om de Theaterzaal in het ‘Cantine gebouw’ van Dorplein in ere te herstellen en weer operatief te laten zijn. * Vanaf 2013 is er veel gebeurt. Na verwijdering van de discotheek is het interieur zo goed als mogelijk op orde gebracht, het podium voorzien van de nodige voorzieningen zoals verlichting, beeld en geluid. * In 2015 werd onder leiding van initiatiefnemer Floor van Duijvenboode, de Stichting Rehabilitatie Cultureel Erfgoed: ‘Parels van Dorplein’ (kortweg met `Parels’ aangeduid) opgericht. * Daarnaast hebben we nog een hele lijst aan te realiseren verbeteringen, aanpassingen en uitbreidingen. Dat kan niet allemaal tegelijk om verschillende reden. De financiën en voldoende vrijwilligers zijn een continu punt van aandacht. We verzoenen ons met de gedachte dat Keulen en Aken zijn ook niet in één nacht gebouwd is. * Onze stip op de horizon: We zijn nu zover dat de zaal gebruikt kan worden door en voor de gemeenschap van Cranendonck en daarbuiten. Allerlei evenementen die een maatschappelijk doel hebben in de breedste zin van het woord en dan vooral culturele manifestaties en podiumkunsten. * Als u zich of jij je aangesproken voelt om mee te werken aan dit project om het prachtige, unieke rijksmonument te behouden en in ere wilt herstellen neem dan contact met ons op. We zijn anno 2019 met 25 vrijwilligers, bent u of ben jij de volgende?
© Copyright 2019 - Cantine Theater Dorplein
Cantine Theater Dorplein één van de ‘Parels’ van Budel-Dorplein
Als stichting doen wij een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van inwoners en gemeente, met als doel de Theaterzaal in de Cantine terug te geven aan de gemeenschap. Een appèl aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Cantine is in het voorjaar 2001 door de gemeente en later dat jaar door het rijk, als monument en in 2011 samen met andere delen van oud Dorplein aangemerkt als beschermd dorpsgezicht. De Theaterzaal in de Cantine is een monument. De initiatiefnemer, is sinds 2013, met instemming van burgemeesters, actief bezig geweest met vrijwilligers, de Theaterzaal te renoveren en in gebruik te nemen. Daartoe is in april 2015 deze stichting opgericht. De Theaterzaal is een unicum in de gemeente Cranendonck en daarbuiten. Met diens charmante, nostalgische uitstraling, historische waarde, goede akoestiek, vast podium, balkon, twee foyers, een keukentje en een ruime parkeergelegenheid bij de ingang, biedt het ruimte aan ongeveer 440 aanwezigen. De geschiedenis en historisch besef leert ons dat meer dan een eeuw de Theaterzaal in de Cantine, zichzelf heeft bewezen als zeer dienstbaar en toegankelijk voor mensen uit alle geledingen. Ons streven is de Theaterzaal een blijvende toekomst te geven, te rehabiliteren in dat waar hij ooit voor gebouwd en gebruikt is voor een diversiteit aan culturele maatschappelijke doeleinden voor de gemeenschap van heel Cranendonck en van elders, tot in lengte van dagen.
BELEID EN ONTWIKKELING