IBACH KAMERVLEUGEL
In dit theater staat een heuse antieke Ibach kamervleugel met een rijke historie. De vleugel waar de meest uiteenlopende verhalen over verteld zijn, een vleugel die destijds de Dorpleiners volop stemming en vertier heeft gebracht in de toenmalige recreatie- en filmzaal. Een vleugel met een lang en doorleefd verleden. Op zaterdag 15 juni 2019 was er een internationaal bekende toppianiste Eliane Rodrigues naar Cantine Theater Dorplein gekomen om met haar studenten te spelen op het ‘vriend van Ibach benefietconcert’. Dit concert werdt georganiseerd naar aanleiding van de ‘Vrienden van Ibach’. De vleugel is in 1911 aangekocht door de directe van ‘de Zink’ fabriek. In deze periode is de vleugel regelmatig bespeeld door Lucien Dor, één van de oprichters en directeur van de fabriek. Vanaf 1927 werd de Ibach ingezet als ondersteuning voor de welbekende ‘stomme films’ die destijds te zien waren in de grote zaal van Hotel ‘Saint Joseph’, wat wij nu kennen als ‘Cantine Theater Dorplein’. De piano werd dan bespeeld door pianist Henri Leplat. Na jarenlang hard en intensief gewerkt te hebben sloeg het noodlot toe. Het gebouw werd in 1985 verkocht en alle verenigingen die actief waren in de zaal werden geacht om op een andere locatie hun activiteiten voort te zetten. De vleugel werd toevertrouwd aan de harmonie van Budel-Dorplein maar helaas… zij konden deze niet kwijt in hun nieuwe ruimte. Nadat de vleugel een tijdje alleen achterbleef in de troosteloze zaal, werd deze opgeslagen bij een muziekhandel in Weert. Totdat een lid van de harmonie kwam met het aantrekkelijke aanbod om de vleugel tijdelijk te herbergen. En zo geschiedde het: vanaf medio jaren tachtig stond hij in de huiskamer van de familie, deed hij dienst als bar bij gelegenheden en werd hij op zijn tijd bespeeld. Toen in 2013, op initiatief van Floor van Duijvenboode de huidige voorzitter van Stichting ‘Parels van Dorplein’, er een begin werd gemaakt met de rehabilitatie van de zaal kwam dit verhaal hem ter ore en kwam zodoende de vleugel op het spoor. Het was duidelijk dat dit pronkstuk en cultureel erfgoed thuishoorde op zijn oorspronkelijke plaats. In 2017 was de zaal zo ver gereed, dat de terugkeer van het instrument kon worden overwogen en gerealiseerd. In overeenstemming met de familie werd de Ibach na 32 jaar opgehaald en met alle zorg in de zaal geplaatst. Om terdege te weten in welke staat de vleugel was, moest hij eerst worden nagekeken. In de zomer van 2017 werd een pianostemmer ingeschakeld die concludeerde dat het instrument een mooie klank had, dat de stemborden niet beschadigd waren maar dat de tijd wel vat heeft gehad op de vleugel. Het is daarom noodzakelijk dat het een en ander moet worden gereviseerd of zelfs vervangen moet worden. In de tussentijd waren de werkzaamheden aan het podium en zaal nog niet helemaal klaar en daarom werd de vleugel achterin de zaal geplaatst.. wachtend op het grote moment. Dan eindelijk, na ruim anderhalf jaar stilstand, was de tijd aangebroken: het instrument werd opnieuw gestemd voor begeleiding van het gemengde koor ‘de Volharding’ uit Valkenswaard bij een kerstcantate. Hier kon de Ibach doen waar hij voor gemaakt is bespeeld worden en de mooiste klanken laten horen in een zaal waar de akoestiek werkelijk fenomenaal is. Hoe mooi het ook klonk, een revisie is noodzakelijk voor professioneel gebruik om aan het hoogstaande niveau en verlangen van de muzikant te voldoen. Het vilt, hamers en snaren moeten vervangen worden. Het boek van Ibach is nog niet uit, maar wij hebben u nodig om deze fantastische kamervleugel een nieuw hoofdstuk te kunnen geven binnen de lokale gemeenschap. Door middel van het Benefietconcert hopen wij de kosten van de revisie voor een groot deel, al dan niet in zijn geheel te kunnen dekken. In het kader van deze actie is de bekende pianiste Eliane Rodrigues op zaterdag 15 juni naar Cantine Theater Dorplein gekomen voor het ‘Vriend van Ibach benefietconcert’. Eliane Rodrigues staat bekend als de absolute top binnen de muziekwereld. Als pianiste heeft ze gespeeld in alle grote concertsteden van de wereld zoals Antwerpen, Amsterdam, New-York en Sint-Petersburg. Tijdens deze avond speelde Eliane en haar conservatoriumstudenten. Haar studenten speelden ter voorbereiding van hun afstudeerexamen één week later. Samen zorgen ze voor een geweldige avond vol muzikaal vertier. De Crowdfunding heeft niet het gehoopte bedrag opgebracht, maar we zullen met het opgehaalde bedrag de vleugel laten reviseren tot een goede bruikbaare kamervleugel.
© Copyright 2019 - Cantine Theater Dorplein
Cantine Theater Dorplein één van de ‘Parels’ van Budel-Dorplein